May 19, 2024

Fajront za okrivljenika za ubistvo Srđana Vojičića

1 min read

Oktobra 2006. godine, odloženo je suđenje u Višem sudu u Podgorici. Na ročištu je pročitan dopis policije o smrti optuženog Željka Vukovića. Advokatica Aleksandra Rogošić je potvrdila informaciju o smrti, koju je dobila od Vukovićeve majke. Sud će zvanično proveriti činjenicu smrti i pribaviti izvod iz registra umrlih pre donošenja rešenja o obustavi sudskog postupka.

Puniša Vojičić, stric pokojnog Srđana Vojičića, izrazio je sumnju da je Vuković ubijen ili sklonjen u inostranstvo. Predložio je sudu da se ispita da li je zaista mrtav, gde mu je grob i da li je telo u grobnici zaista njegovo. Vojičić sumnja da je Vuković sklonjen u Dubai, ali takođe smatra da je ubijen. Tvrdi da nema obaveštenje o smrti i izražava mogućnost da je otrovan jer je heroinski zavisnik.

Nakon toga, 23. aprila 2023. godine, Apelacioni sud je doneo rešenje kojim je uvažio žalbe i ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici, vraćajući predmet na ponovno suđenje, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Optužnica je predstavila da je Željko Vuković zajednički sa još dva lica pokušao da ubije više osoba. Prema optužnici, saizvršio je krivično delo teško ubistvo, ali prvostepeni sud nije pravilno obrazložio presudu, te je došlo do ukidanja i vraćanja predmeta na ponovno suđenje.

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.