April 16, 2024

Miljko Ristić o operaciji srca Žarka Paspalja

1 min read

Ova situacija nije retka, posebno kod osoba koje su već imale slične probleme kao što je slučaj sa njim. Ritam rada srca utiče na više centara koji se kontrolišu. Kada se neki od njih aktivira pogrešno, dolazi do aritmija i drugih neprijatnih i opasnih poremećaja.

U ovakvim slučajevima, kada se otkrije da sinusni čvorovi daju pravilan ritam, ali se pojavi poremećaj uzrokovan aktiviranjem drugih centara, potrebno je intervenisati kako bi se spalili ti centri koji remete pravilan ritam srca. Ovo se obavlja rutinskom operacijom, pacijent je budan sa lokalnom anestezijom, a ulazak sonde u srce je deo procedure. Postoji potencijalan razlog za ovu operaciju, iako nije konkretan.

Naveden je primer loše navike konzumiranja cigareta, koja može biti jedan od faktora koji izazivaju poremećaj rada srca. Važno je da osoba vodi računa o svom zdravlju kako bi izbegla ponovne probleme. To uključuje izbegavanje pušenja, kontrolu telesne težine i redovnu fizičku aktivnost.

Takođe, važno je redovno pratiti zdravstveno stanje i odlaziti na kontrole, s obzirom da se poremećaji u radu srca mogu vratiti nakon nekoliko godina.

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.